This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Further info

Contact us

Tel. +358 29 503 0000
E-mail: 
- Register office: gtk_gtk.fi
- Personal mail: forename.surname_gtk.fi

Offices and contact information

Management and contact persons

Useful handbooks and guides
 

Exploration in protected areas, the Sámi homeland and the reindeer managing area Environmental Practices for Metal Ore Mining Metallimalmikaivos-toiminnan parhaat ympäristökäytännöt Наилучшие экологические практики в горнодобывающей промышленности

nuoli2a Open

nuoli2a Open

nuoli2a Open

nuoli2a Open
Mine Closure Handbook Kaivoksen sulkemisen käsikirja Kaivannaisjätteen luokittelu pysyväksi – Louhinnassa muodostuvat sivukivet Metallikaivosalueiden ympäristöriskinarviointi-osaamisen kehittäminen 
nuoli2aOpen nuoli2aOpen
nuoli2aOpen

nuoli2aOpen


 nuoli2aHakku search service

 nuoli2aMinera-hanke/Minera-malli: Ohjeistusta kaivostoiminnan ympäristö- ja terveysriskien arviointiin