This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Further info

Contact us

Tel. +358 29 503 0000
E-mail: 
- Register office: gtk_gtk.fi
- Personal mail: forename.surname_gtk.fi

Offices and contact information

Useful handbooks and guides
 

Exploration in protected areas, the Sámi homeland and the reindeer managing area Environmental Practices for Metal Ore Mining Metallimalmikaivos-toiminnan parhaat ympäristökäytännöt Наилучшие экологические практики в горнодобывающей промышленности

nuoli2a Open

nuoli2a Open

nuoli2a Open

nuoli2a Open
Mine Closure Handbook Kaivoksen sulkemisen käsikirja Kaivannaisjätteen luokittelu pysyväksi – Louhinnassa muodostuvat sivukivet Metallikaivosalueiden ympäristöriskinarviointi-osaamisen kehittäminen 
nuoli2aOpen nuoli2aOpen
nuoli2aOpen

nuoli2aOpen


 nuoli2aHakku search service

 nuoli2aMinera-hanke/Minera-malli: Ohjeistusta kaivostoiminnan ympäristö- ja terveysriskien arviointiin